ZpětÚvodSlužby Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy svým nasazením zpřehledňují a zefektivňují vedení různých agend, správu majetku nebo třeba poskytují okamžité a přesné informace v případě krizových situací. Prezentací těchto dat v grafické podobě v systému MISYS získáváte mocný nástroj využívající množství dat nákladně pořízených, ale dosud těžce spravovatelných díky své komplikovanosti a nepřehlednosti. Spojením s katastrální mapou, ortofotomapou nebo s polohopisným a výškopisným modelem terénu máte k dispozici aktuální stav v terénu, tabulkové sestavy Vám zase poskytují přehled všech položek uspořádaných podle Vašich představ.

Intuitivní a jednoduché grafické uživatelské rozhraní ve stylu systému MISYS Vám pomáhá jak při vyhledávání už obsažených informací, tak při jejich úpravě nebo zadávání nových. Možnost připojovat k položkám další dokumenty, fotografie nebo servisní zásahy činí z GIS nepostradatelnou součást moderního informačního systému.

Pro více informací nás neváhejte Kontaktovat.


Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

REALGEOINVEST s.r.o.
L. Košuta 1064
760 01  Zlín

Mobil: +420 776 000 800
E-mail: info@realgeoinvest.cz

Jsme členem Realitní Komory ČR

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek