ZpětÚvodSlužby Právní služby

Právní služby

Zajišťujeme kompletní právní služby týkající se nemovitostí zejména smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, prodej či darování pozemků nebo jejich částí, budov, bytových jednotek.

Dále pro Vás naše realitní kancelář zajistí:

 • Smlouvy o zástavním právu k nemovitostem či pouze k části nemovitostí,smlouvy o zřízení věcných břemen k nemovitostem či části nemovitostí, buď ve prospěch určité osoby či vlastníka určité nemovitosti,
 • dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem,
 • reálné rozdělení pozemků či budov a tím pádem i zápis nově vzniklých nemovitostí do katastru nemovitostí,
 • smlouvy o předkupním právu s věcněprávními účinky,
 • dohody o užívání věci ve spoluvlastnictví,
 • dohody o  vypořádání společného jmění manželů,
 • vyhotovení prohlášení vlastníka budovy,včetně zaměření jednotek,
 • převody bytových či nebytových jednotek do vlastnictví,
 • úkony spojené se vznikem společenství vlastníků,
 • zápis do rejstříku společenství vlastníků, konání ustavující schůze, stanovy společenství,
 • smlouvy o výstavbě nových jednotek v domě,
 • dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy vznikem vlastnictví jednotlivých jednotek,
 • poradenství ve věci vlastnictví nemovitostí,
 • zjišťování původních vlastnických vztahů,
 • převody či přechody vlastnictví,
 • oprávněnost užívání nemovitostí,
 • možnost vydržení vlastnictví či věcných břemen.

Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

REALGEOINVEST s.r.o.
L. Košuta 1064
760 01  Zlín

Mobil: +420 776 000 800
E-mail: info@realgeoinvest.cz

Jsme členem Realitní Komory ČR

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek