ZpětÚvodSlužby Komplexní geodetické práce

Komplexní geodetické práce

Provádíme speciální geodetické práce, geometrické plány, zaměřování staveb, vytyčování hranic pozemků, digitalizace map a práce se systémem GPS.

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány:
 • pro rozdělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků
 • zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a následnému vkladu do katastru nemovitostí
 • zaměření rozestavěné stavby pro vklad do katastru nemovitostí a následnému získání úvěru
 • pro doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí a vytyčení
 • pro vyznačení věcného břemene k části pozemku (např. právo přístupu přes cizí pozemek, právo uložení a údržby inženýrských sítí na cizím pozemku atd. a to ve prospěch určité osoby nebo ve prospěch vlastníka určité nemovitosti).
 • atd. ....

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku: Hranice pozemku, která je zakreslena v katastrální mapě se ne vždy shoduje se stavem v terénu. Pro přesné určení hranic pozemků můžete využít možnost, nechat si pozemek vytyčit odpovědným geodetem.

Inženýrská geodézie

V oblasti inženýrské geodézie provádíme:

 • vytyčení prostorové polohy stavby
 • vybudování vytyčovací sítě
 • vytyčení liniových objektů
 • kontrolní zaměření skutečného provedení stavby
 • zaměření a výpočet kubatur
 • sledování výškových posunů staveb
 • revizní měření jeřábových drah

Účelové mapování

Výsledkem účelového mapování je polohopisný a výškopisný plán, jehož polohopisný a výškopisný obsah odpovídá konkrétnímu účelu a požadavkům objednatele a měřítku, pro které je plán vyhotovován.

Ceny geodetických prací

komentář k cenám geodetických prací + orientační ceník geodetických prací


Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

REALGEOINVEST s.r.o.
L. Košuta 1064
760 01  Zlín

Mobil: +420 776 000 800
E-mail: info@realgeoinvest.cz

Jsme členem Realitní Komory ČR

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek