Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány:
  • pro rozdělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků
  • zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a následnému vkladu do katastru nemovitostí
  • zaměření rozestavěné stavby pro vklad do katastru nemovitostí a následnému získání úvěru
  • pro doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí a vytyčení
  • pro vyznačení věcného břemene k části pozemku (např. právo přístupu přes cizí pozemek, právo uložení a údržby inženýrských sítí na cizím pozemku atd. a to ve prospěch určité osoby nebo ve prospěch vlastníka určité nemovitosti).
      Geometrický plán je pouze technickým podkladem pro vklad nebo zápis do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí k rozhodnutím nebo k listinám. (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva, darovací smlouva, ...) O zápis do katastru nemovitostí žádají účastníci řízení. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v  technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by kolidoval s tímto geometrickým plánem.

Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

REALGEOINVEST s.r.o.
L. Košuta 1064
760 01  Zlín

Mobil: +420 776 000 800
E-mail: info@realgeoinvest.cz

Jsme členem Realitní Komory ČR

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek